V listopadu jsme dostali nabídku z knihovny od p. Vápeníkové na další společnou akci a to „bubnování s knihovníky“. Domluvili jsme si termíny a čtyři pondělky jsme docházeli do knihovny na muzikoterapii. Akce byla vydařená a s chutí jsme si to společně užili. Bubnování na „djembe“ se klientům líbilo a co se týče muziky, tu mají všichni moc rádi. Společné bubnování s knihovníky bude pokračovat i v roce 2020.  Už se moc těšíme.


Fotogalerie3