Speciální kamera Tobii PCEye 5 pomůcka, kterou uživatel ovládá počítač a programy pomocí zraku. Kamera snímá zrak uživatele a díky tomu se učí samostatně rozhodnout se, vyjádřit svou vůli, názor, lze ověřit si, co uživatel chápe a čemu naopak nerozumí. Tento přístroj je určený pro uživatelé, kteří z důvodu svého zdravotního znevýhodnění nemají možnost ovládat své končetiny, ale mají velký potenciál v oblasti rozvoje svých rozumových a komunikačních dovedností. S ohledem na tuto skutečnost je nutno stimulovat je a co nejvíce podpořit tak, aby dokázali samostatně uplatňovat svou vlastní vůli, kterou nám nedokážou sdělit verbálně.


Fotogalerie4