CANISTERAPIE V DS PAPRSEK

Canisterapie je terapeutická metoda prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa, která je velmi přínosná pro děti k uvolňování svalstva, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, udržení pozornosti, navazování kontaktu apod. Rovněž má velmi pozitivní vliv na citovou stránku samotného dítěte. Pejsek může být rovněž nápomocný k vytvoření pozitivního vztahu dítěte k terapeutovi a potažmo pak k ostatním lidem.

Již rok k nám do Denního stacionáře PAPRSEK dochází terapeutka paní Monika Podstawka se svým pejskem „Bárnym“ z organizace Podané ruce z.s., poskytovat naším dětem canisterapii. Setkání jsou pravidelná, a probíhají vždy jednou za 2 týdny, a to jak ve formě individuální, tak i skupinové. K terapii se většinou využívá vyhraněný prostor v tělocvičně.


Fotogalerie9