Whistleblowing – vnitřní oznamovací systém

Plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“) a Směrnice EU o whistleblowingu.

Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem.

Zákon poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit, takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

V případě, že jste se v souvislosti se svou prací dozvěděli o protiprávním jednání, můžete se obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, níže uvedeným způsobem.

Příslušná osoba: Kateřina Krečmerová

Kanály pro oznamování:

  1. LISTINNÉ PODÁNÍ – oznamovatel odevzdá na adrese organizace v zabezpečené obálce s uvedením:  „WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM Kateřiny Krečmerové“
  2. TELEFONICKÉ PODÁNÍ – tel. 605 848 675
  3. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – email: oznameni@csptrinec.cz

U oznámení v listinné a emailové formě, prosím, uveďte svoje jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, a to pro potřeby zpětného kontaktu.