TYFLOPEDIE

Děti se zrakovým postižením tvoří jednu z cílových skupin, které jsou do denního stacionáře přijímány. Docházejí k nám děti nevidomé, slabozraké a s poruchou binokulárního vidění.

U dětí s absolutní ztrátou zraku nebo praktickou slepotou provádíme kompenzační cvičení. Učí se co nejvíce využívat zbylých smyslových schopností, především hmatu, sluchu, čichu, orientaci v makro a mikroprostoru, přípravu na Braillovo písmo. U dětí se zbytky zraku navíc využíváme zrakovou stimulaci, uvědomování si, lokalizace a fixace na světlo, objekt, cvičíme vizuomotorickou koordinaci.

U dětí slabozrakých se snažíme rozvíjet uchované funkce poškozeného zraku, zaměřujeme se na zrakovou simulaci, pomocí reedukačních cvičení vedeme děti co nejvíce využívat zrak, stimulovat v mozku zrakové oblasti, trénovat zrakové vnímání. Seznamujeme děti s optotypy pro snadnější vyšetření zrakové ostrosti. Využíváme optické pomůcky, televizní lupu, light box, programy pro zrakovou výchovu na PC.

U dětí tupozrakých a šilhavých se jedná o funkční poruchy. Tyto poruchy se dají pomocí okluzivní terapie, speciálních pleoptických a ortoptických cvičení zmírnit a v některých případech i odstranit, v  tomto případě provádíme aktivní cvičení tupozrakého oka.


Fotogalerie5