Posláním Azylového domu pro rodiče s dětmi je poskytování přechodného ubytování a podpory rodiči s nezaopatřenými dětmi nebo těhotným ženám k překonání nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme uživatele v rozvoji nezávislosti, samostatnosti a potřebných dovedností a motivujeme je k zajištění vlastního bydlení. Vytváříme bezpečné zázemí při péči a výchově nezaopatřených dětí s důrazem na respektování práv a individuálních potřeb uživatelů.

Název zařízeníAzylový dům pro rodiče s dětmi
Druh službyslužby sociální prevence
Forma poskytovánípobytová služba
Zařízení sociálních služebazylový dům
Kapacita31 uživatelů
Provozní dobaceloročně, nepřetržitě 24h denně
Místo poskytováníČapkova 708, 739 61 Třinec
Tyršova 633, 739 61 Třinec (tréninkový byt)
Chopinova 445, 739 61 Třinec (tréninkový byt)
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unii viz. webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice www.esfcr.cz a státním rozpočtem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz.

 

Cíle poskytované služby

Cílem azylového domu je rozvíjet u uživatelů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život. Ukazatelem úspěšného naplňování tohoto cíle je uživatel, u kterého došlo k rozvoji schopnosti:

 • zajistit si návazné bydlení (aktivně vyhledávat návazné bydlení, spořit finanční prostředky na bydlení, podávat žádost o byt),
 • zapojit se do pracovního procesu (aktivně vyhledávat vhodné pracovní příležitosti, pravidelně docházet do zaměstnání, spolupracovat s Úřadem práce, mít sestaven životopis pro potenciální zaměstnavatele, zvyšovat si kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce, účastnit se vzdělávacích kurzů a rekvalifikací),
 • upevnit sociální dovednosti pro aktivní řešení své situace (vyřídit si nárokové dávky a příspěvky, efektivně hospodařit s penězi, řešit své závazky, splácet dluhy, využívat další dostupné služby a zdroje, jednat s úřady a institucemi, vyřídit si doklady, orientovat se ve vlastních právech),
 • vykonávat běžné činností pro samostatný život (rozvíjet praktické dovednosti, vést domácnost, prát, žehlit, obsluhovat spotřebiče, vařit, dbát hygienických návyků u sebe a dítěte).

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Osamělé dospělé osoby s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení:

 • matka, otec nebo náhradní rodič s nezaopatřenými dětmi (za nezaopatřené dítě považujeme dítě do 18 let věku, popř. nad 18 let věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se nadále soustavně připravuje na budoucí povolání),
 • těhotná žena.

Okruh osob, kterým není sociální služba určena

 • osoby, které potřebují bezbariérový přístup a pokoj,
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba, která není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osoby žádající o sociální službu, kterou neposkytujeme,
 • osoby, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců,
 • osoby, které nedoloží posudek registrujícího praktického lékaře o svém zdravotním stavu.

Nabídka činností při poskytování sociální služby

Nabídka základních činností

 1. pomoc při zajištění stravy:
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 2. poskytnutí ubytování:
  • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Nabídka další činnosti

 • zprostředkování psychologické pomoci (zdarma/psycholog je pracovníkem organizace).

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup
 • Aktivita a motivace
 • Samostatnost
 • Diskrétnost
 • Respektování rozhodnutí

Ke stažení