Naším posláním je poskytnout dočasné ubytování a podpořit jednotlivé osoby pečující o nezaopatřené děti a těhotné ženy v získání a udržení vhodného bydlení.

Službu poskytujeme přednostně osobám z území města Třince, jeho spádové oblasti, okolních obcí a v případě volné kapacity pak i osobám z jiných regionů.

Název zařízeníAzylový dům pro rodiče s dětmi
Druh službyslužby sociální prevence
Forma poskytovánípobytová služba
Zařízení sociálních služebazylový dům
Kapacita24 osob
Provozní dobaceloročně, nepřetržitě 24h denně
Místo poskytováníČapkova 708, 739 61 Třinec
Tyršova 633, 739 61 Třinec (byt)
Chopinova 445, 739 61 Třinec (byt)
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unii viz. webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice www.esfcr.cz a státním rozpočtem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz.

Cíle poskytované služby

 • Minimálně 50 % osob odchází do vhodného typu bydlení
 • 100% klientů zlepší svou situaci v některé z řešených oblastí spolupráce
 • Minimálně 20% osob si upevní sociální síť pro udržení bydlení nebo sociální začlenění

Cílová skupina

Služba je poskytována jednotlivým osobám pečujícím o maximálně 4 nezaopatřené děti a prokazatelně těhotným ženám, které se ocitly bez bydlení nebo jim ztráta bydlení hrozí.

Službu můžeme poskytnout jen osobám, které nepotřebují bezbariérové prostředí.

Nabídka činností při poskytování sociální služby

Nabídka základních činností

 1. pomoc při zajištění stravy:
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 2. poskytnutí ubytování:
  • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Nabídka další činnosti

 • zprostředkování psychologické pomoci (zdarma/psycholog je pracovníkem organizace).

Zásady poskytované služby

Naše zásady při poskytování služby zachycují a vyjadřují přístup, jakým je služba poskytována. S klienty spolupracujeme na základě těchto zásad:

 • Týmový přístup zaměřený na dosažení stanovených individuálních cílů spolupráce
 • Zaměření na silné stránky
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Jako v běžném životě

Ke stažení