Centrum sociální pomoci Třinec je  příspěvkovou organizací města Třince, jejíž základním  posláním je poskytovat sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života  společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové...
Whistleblowing – ochrana oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing – vnitřní oznamovací systém Plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně...