LOGOPEDIE

Logopedii nabízíme dětským uživatelům našich služeb.

V logopedii v našem zařízení se učí děti rozvíjet své komunikační schopnosti a dovednosti. V tomto ohledu si děti rozvíjí jejich pasivní a aktivní slovník. Pracuje se s dechem, rytmizuje, zpívá, tančí, a zařazuje se zde i grafomotorika.

Při špatné výslovnosti je nacvičována správná artikulace.

Jednou z metod je i „Terapie orální motoriky“-OMT, při které se používají speciální pomůcky, jako jsou kousadla, slámky, píšťalky apod.

Dětem, které vzhledem k postižení, nedokážou verbálně komunikovat, jsou nabízeny alternativní komunikace- formou obrázků, piktogramů, znakové řeči, znakové řeči MAKATON, znakové řeči- RUKU V RUCE, prstové abecedy apod. Používáme i komunikátory s hlasovým výstupem.

Schopnost účinné komunikace je významná pro každý aspekt našeho života. Dítě, aby bylo šťastné, potřebuje od prvních okamžiků na tomto světě sdílet informace s druhým člověkem.

V rámci logopedie je tedy nutné umět dětem nejen naslouchat, ale také se umět s láskou dívat.


Fotogalerie4