Dne 06.02.2020 proběhla v Denním stacionáři PAPRSEK canisterapie, což je  léčebná metoda, při níž dochází ke kontaktu psa a člověka a která má blahodárné účinky při práci s  dětmi mentálně, tělesně, smyslově či emocionálně postiženými.  Pejsek, který naše zařízení navšívil se jmenuje „Barny“ a jeho majitelkou slečna Monika Podstavka, která tuto terapii dětem zajišťuje.  Z fotografií lze vypozorovat, že už samotná přítomnost pejska vyvolala v dětech velký zájem a především radost na jejich tvářích. Tato canisterapie bude probíhat pravidelně co 14 dnů v Denním stacionáři PAPRSEK. Pevně věříme, že tato terapie bude vést ke zlepšení kvality života těchto dětí.


Fotogalerie18