Sociální služby

Sociální služby

Denní stacionář PAPRSEK, Denní stacionář RADOST, Osobní asistence, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Dům na...
Dětská skupina PAMPELIŠKA

Dětská skupina PAMPELIŠKA

Dětská skupina PAMPELIŠKA je pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky...
Stravování

Stravování

Zajišťujeme pro děti celodenní stravu. Pro dospělé nabízíme stravování formou obědů, které si lze odnést...