Léčebná rehabilitace je nedílnou součástí Centra sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace. Jedná se o komplex odborné fyzioterapie a fyzikální léčby.

Cílová skupina

 Rehabilitační péči poskytujeme:

 • dětem z Denního stacionáře Paprsek i klientům z Denního stacionáře Radost (více informací – viz sociální služby).
 • veřejnosti – dětem od narození do 19 let věku, které k nám přijdou ambulantně.

Léčebná rehabilitace pro veřejnost se nachází v přízemí budovy Denního stacionáře Paprsek, Máchova 1134, Třinec. Středisko Léčebné rehabilitace je bezbariérové – hlavní vstup i vstupy do cvičeben a ordinace lékaře, některé rehabilitační služby se nacházejí v přízemí – možnost použití výtahu.

Objednání na rehabilitaci

Děti přijímáme na základě doporučení od lékaře – doporučení může poskytnout pediatr, ortoped nebo neurolog. Před zahájením fyzioterapie musí dítě projít vstupním vyšetřením u rehabilitačního lékaře v našem zařízení (MUDr. Darina Mocková, MUDr. Renata Macurová). Na základě rozpisu rehabilitačního lékaře pak dítě zahajuje terapii u fyzioterapeuta – hodiny terapie dle domluvy.

Na vstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře je nutno se objednat:

 • osobně u fyzioterapeutů ve středisku Léčebné rehabilitace, Máchova 1134
  (7:00 – 15:00 hodin, v pracovních dnech)
 • nebo telefonicky: + 420 731 494 660, + 420 558 332 167 (přes spojovatelku)

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě, že má dítě jinou zdravotní pojišťovnu (než je uvedeno níže) a máte zájem využít našich služeb, musí si rehabilitační léčbu hradit dle aktuálního ceníku.
Seznam  smluvních zdravotních pojišťoven: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Revírní bratská pokladna (213), Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)*

*poznámka: klienti se zdrav. pojišťovnou VZP (111) mají v našem středisku plně hrazenou rehabilitační léčbu u fyzioterapeuta (odbornost 902), pouze si musí zajistit vyšetření u rehabilitačního lékaře (odbornost 201) na jiném pracovišti

Nabízená terapie:

 • Vojtova metoda
 • SM-systém (cvičení s elastickými lany)
 • Cvičení na balančních plošinách a pomůckách (míče, Bosu, Posturomed, úseče a další)
 • Senzomotorické cvičení
 • Techniky měkkých tkání, mobilizace páteře a periferních kloubů
 • MOTOmed na horní a dolní končetiny
 • Instruktáž a zácvik  pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • Fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, parafín)
 • Vodoléčba (vířivka, celotělová vířivá koupel)
 • Therasystém*

*pozn.: jedná se placenou službu – viz aktuální ceník

 S jakými problémy můžete přijít:

 • Opoždění psychomotorického vývoje dítěte (prematurita, asymetrické držení trupu a hlavy…)
 • Dětská mozková obrna (DMO)
 • Ortopedické vady pohybového ústrojí (pes quinovarus, Morbus Perthes, vpáčený hrudník, skolióza..)
 • Vadné držení těla
 • Stavy po zlomeninách
 • Jiná neurologická a ortopedické onemocnění

Co můžete očekávat:

 • Profesionální a individuální přístup zohledňující aktuální stav dítěte
 • Kvalifikovaný personál
 • Příjemné a moderně vybavené prostředí

Fotogalerie7