Canisterapie

Canisterapie

CANISTERAPIE Canisterapie je terapeutická metoda prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa, která je velmi přínosná pro...
Logopedie

Logopedie

LOGOPEDIE Logopedii nabízíme dětským uživatelům našich služeb. V logopedii v našem zařízení se učí děti rozvíjet...
Snoezelen

Snoezelen

SNOEZELEN MÍSTNOST Je speciální místnost, jejímž smyslem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou...
Tyflopedie

Tyflopedie

TYFLOPEDIE Děti se zrakovým postižením tvoří jednu z cílových skupin, které jsou do denního stacionáře přijímány....
TheraTogs terapie

TheraTogs terapie

Od července tohoto roku začneme poskytovat v naší organizaci Centrum sociální pomoci Třinec novou a jedinečnou TheraTogs...
Tobii PCEye 5

Tobii PCEye 5

Speciální kamera Tobii PCEye 5 pomůcka, kterou uživatel ovládá počítač a programy pomocí zraku. Kamera snímá...