Canisterapie

Canisterapie

CANISTERAPIE V DS PAPRSEK Canisterapie je terapeutická metoda prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa, která je velmi...
Logopedie

Logopedie

LOGOPEDIE V logopedii v našem zařízení se učí děti rozvíjet své komunikační schopnosti a dovednosti. V tomto ohledu si...
Snoezelen

Snoezelen

SNOEZELEN MÍSTNOST Je speciální místnost, jejímž smyslem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou...
Tyflopedie

Tyflopedie

TYFLOPEDIE Děti se zrakovým postižením tvoří jednu z cílových skupin, které jsou do denního stacionáře přijímány....