Posláním Domu na půl cesty je poskytování přechodného domova a  podpory mladým dospělým lidem bez rodinného zázemí k překlenutí těžkého životního období. Pomáháme uživatelům úspěšně vykročit do samostatného života a podporujeme je v rozvoji běžných sociálních dovedností a pracovních návyků.

Název zařízeníDům na půl cesty
Druh službyslužby sociální prevence
Zařízení sociálních služebDomy na půl cesty
Forma poskytovánípobytová služba
Kapacita3 osoby
Provozní dobaceloročně, nepřetržitě 24h denně
Místo poskytováníTřinec, Lidická 542 (byt)
Třinec, Chopinova 445 (byt)
Zřizovatelstatutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unii viz. webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice www.esfcr.cz a státním rozpočtem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz.

Cíle poskytované služby

Cílem Domu na půl cesty je rozvíjet u uživatelů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život. Ukazatelem úspěšného naplňování tohoto cíle je uživatel, u kterého došlo ke zvýšení schopnosti:

 • získat nebo si udržet vhodné zaměstnání,
 • dokončit studium, rozšiřovat si vzdělání (zvyšování kvalifikace),
 • zajistit si návazné bydlení,
 • vést domácnost (praní, žehlení, úklidy, vaření, obsluha domácích spotřebičů),
 • komunikovat s úřady a institucemi.

Cílová skupina

Mladí dospělí od dosažení zletilosti zpravidla do 26 let, kteří

 • opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • odcházejí z jiných zařízení pro péči o děti a mládež,
 • jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby,
 • odcházejí z náhradní rodinné péče (pěstounská péče),
 • přicházejí ze sociálně znevýhodněného nebo/a ohrožujícího rodinného prostředí bez sociálního zázemí (dysfunkční rodina – narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.).

Okruh osob, kterým není sociální služba určena

 • osoby, které potřebují bezbariérový přístup a bezbariérový pokoj,
 • osoby, které narušují pravidla kolektivního soužití (ohrožování sebe a ostatních, vliv drog, návykových látek či alkoholu),
 • osoby s duševní poruchou, která brání kolektivnímu soužití.

Nabídka činností při poskytování sociální služby

Nabídka základních činností

 1. poskytnutí ubytování:
  • ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 3. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
  • aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Nabídka další činnosti

 • zprostředkování psychologické pomoci (zdarma/psycholog je pracovníkem organizace).

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup
 • Aktivita a motivace
 • Celostní pohled na člověka
 • Respekt a ochrana lidských práv
 • Partnerství

Ke stažení


Fotogalerie7