Od července tohoto roku začneme poskytovat v naší organizaci Centrum sociální pomoci Třinec novou a jedinečnou TheraTogs terapii.

TheraTogs je oblečkový systém terapie, který napomáhá správnému vedení pohybu, nastavení kloubů a napětí svalů v těle, nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zlepšení stability trupu a tím lepší funkce končetin, optimální vývoj kostí a kloubů. Změny lze očekávat na úrovni motorické funkce, komunikace, soběstačnosti, snížení nutnosti užívání kompenzačních pomůcek. Využívá se pro děti s DMO, s opožděným vývojem, hypotonií, Downovým syndromem, traumatickým poraněním mozku, hemiplegií následkem CMP, …

Obleček neprovádí pohyb za jednotlivce, pouze mu napomáhá ho vytvořit správně. Pohyb je tak plynulejší, koordinovanější a pro klienty méně náročný. Dítě s DMO potřebuje pro osvojení pohybové dovednosti mnohonásobně více opakování než zdravé dítě. Nadstandardní časový rozsah terapie a přetrvávající stimulace po aplikaci oblečku umožní zautomatizování nového správného pohybového vzoru.

Cvičební jednotka „v kleci“ (UEU) využívá systém pružných lan, kladek a závěsů umožňujících procvičovat části těla eliminované gravitací, polohování klienta, jeho stabilizaci na lůžku, ale i odlehčení v sedu a ve stoji, event. při chůzi na pásu během cvičení. Součástí klece jsou výsuvné kolejnice zvyšující možnosti variability cvičení.

Rehabilitaci u nás poskytuje fyzioterapeutka Bc. Anna Ondraszková erudovaná v metodě TheraTogs, kterou můžete kontaktovat na rehabilitace@csptrinec.cz nebo tel. č. 731 494 660. dále více na www.csptrinec.cz

Tato rehabilitace je hrazena v samopláteckém režimu dle platného Ceníku.

 

 


Fotogalerie2