SNOEZELEN MÍSTNOST

Je speciální místnost, jejímž smyslem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci:

  • relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.),
  • poznávací (uživatelům umožňuje např. přemisťovat se, objevovat),
  • interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě).

Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.

Klidná hudba a rozmanité zvuky z audio sestavy (např. bušení srdce, déšť, šum moře apod.) umožňují prostorové vnímání zvuku. Tlumené světlo, vodní probublávající válec, světelná obloha a světlovodná vlákna přispívají k vytvoření působivé atmosféry. Další relaxační pomůcky navodí krásné, relaxační prostředí, které pozitivně působí na zdraví klientů, klienty uklidňuje a uvolňuje, odstraňuje strach, vyvolává v nich pocit jistoty, ale současně je i aktivizuje a probouzí jejich zájem o nové zkušenosti.

Snoezelen je metoda multismyslové stimulace zaměřená především na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. Jde o velmi neobvyklé prostředí, které zahrnuje světelné efekty, projekce, zvuky, vůně, které mají pozitivní vliv na celkové prožívání a rozvíjí všechny smysly.

V rámci snoezelenové místnosti provádíme:

  • Muzikoterapii – jedna z nejčastějších metod, lze využívat individuálně nebo skupinově. Zahrnuje zpěv, hru na nástroje, poslech hudby, tanec, rytmické hry, které pomáhají zlepšovat komunikaci, vyjadřování pocitů, uvolnění.
  • Aromaterapii – je stálou součástí místnosti, využíváme aromalampu a vonné oleje.
  • Biblioterapii – „jen tak si číst“, pasivní – předčítaní a poslech, kde čtenář a posluchač více zapojí svou představivost a fantazii.
  • Bazální stimulaci – jejím základním principem je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.

Uživatele můžou využívat tuto místnost:

  • Individuálně dle potřeby – zaměstnanec klienta respektuje a přizpůsobuje se jeho volbě, respektuje jeho tempo, kdy mu poskytuje dostatek času, protože intenzita vnímání a zpracování podnětů je u osob s postižením rozdílná. Cílem je celkové uvolnění klienta, ke kterému pomáhá zaměstnanec tím, že nechá uživateli volnost, navodí příjemnou atmosféru. Klient má možnost vlastního rozhodování a volby činností.
  • Skupinové aktivity – skupinka max. 5 uživatelů společně relaxuje, sdílí společně své zážitky. Skupinové sezení trvá cca 45 až 60 minut.

Fotogalerie3