POPIS SLUŽBY

Posláním dětské skupiny PAMPELIŠKY poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání
s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do doby zahájení školní docházky. Poskytujeme péči i dětem se specifickými potřebami.  V rámci služby nabízíme odborné psychologické poradenství, logopedickou, tyflopedickou, rehabilitační péči a předškolní přípravu.

 

Název zařízeníDětská skupina PAMPELIŠKA
Kapacita24 dětí, 2 oddělení po 12 dětech
Provozní doba 

v pracovní dny

pondělí, středa od 6.00 do 18.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek od 6.00 do 16.00 hod.

Místo poskytováníMáchova 1134, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec


 

Projekt Dětská skupina PAMPELIŠKA je spolufinancován Evropskou unií.

Dětská skupina Pampeliška je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“. Splňuje vyhlášku č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, vyhlášku č. 510/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhlášku č. 510/2005 Sb.
a zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.    

SLUŽBA JE URČENA

 • pro děti zaměstnanců Magistrátu města Třince a zaměstnanců příspěvkových organizací statutárního města Třince,
 • pro děti pracujících občanů statutárního města Třince, kdy minimálně jeden rodič musí být zaměstnán, nebo musí studovat, podnikat nebo být veden v evidenci úřadu práce,
 • pro děti občanů okolních obcí pracujících na území statutárního města Třince.

 Rodič může uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy, což v roce 2020 činí maximálně 14.600 Kč.

  Cíle služby

 • podpora všestranného rozvoje dítěte,
 • vytváření správných postojů a návyků,
 • nenásilné vedení k tvorbě zájmů, k ochotě učit se – mít radost z poznávání nového, tvořit, nebát se dílčího nezdaru,
 • navození spokojenosti z činnosti samé bez nároků na kvalitu výkonů, podpora zdravého sebevědomí,
 • vedení k empatii, ke zvládání sociálních dovedností úměrně s věkem.

Nabízíme dětem nejen „hlídání“, ale prostřednictvím odborných pracovníků klademe důraz na:

 • kvalitní péči o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
 • výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte,
 • formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
 • ověřený program MUDr. Věry Kleplové (speciální cvičení koordinace pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru), jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti, fyzické obratnosti, grafomotoriky a zároveň poskytuje dětem i příjemnou zábavu,
 • na podporu talentu a tvořivosti.

 Cena služeb

 • Služba je poskytována za úhradu, která vychází z aktuálního ceníku (příloha Pravidla poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině PAMPELIŠKA).
 • K dispozici je celodenní stravování přizpůsobené věkové struktuře.

 

 

Ke stažení


Fotogalerie12