POPIS SLUŽBY

Posláním Dětské skupiny PAMPELIŠKA poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizací je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno.

Dětská skupina je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Do cílové skupiny spadají děti zdravé i děti se speciálními/specifickými potřebami, kterým v rámci služby nabízíme odbornou logopedickou, tyflopedickou, rehabilitační, psychologickou péči a předškolní přípravu.

Název zařízeníDětská skupina PAMPELIŠKA
Kapacita24 dětí, 2 oddělení po 12 dětech
Provozní doba 

v pracovní dny

pondělí, středa od 6.00 do 18.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek od 6.00 do 16.00 hod.

Místo poskytováníMáchova 1134, 739 61 Třinec
Zřizovatelstatutární město Třinec


Dětská skupina PAMPELIŠKA je spolufinancována Evropskou unií.

Dětská skupina PAMPELIŠKA je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina”. Nachází se v budově organizace Centra sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace na ul. Máchova 1134 v Třinci, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a Vyhlášky č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

SLUŽBA JE URČENA:

 • pro děti zaměstnanců Magistrátu města Třince a zaměstnanců příspěvkových organizací statutárního města Třince;
 • pro děti pracujících občanů statutárního města Třince, kdy minimálně jeden rodič musí být zaměstnán, nebo musí studovat, podnikat nebo být veden v evidenci úřadu práce;
 • pro děti občanů okolních obcí pracujících na území statutárního města Třince.

Rodič může uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 minimální mzda zvyšovala na 15 200 Kč, pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2021 bude platit sleva, a to 15 200 Kč.

CÍLE SLUŽBY:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání;
 2. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí;
 3. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost;
 4. úspěšné zvládnutí adaptace dítěte;
 5. uspokojování specifických potřeb dětí;
 6. vytváření správných postojů a návyků;
 7. nenásilné vedení k tvorbě zájmů, k ochotě učit se – mít radost z poznání nového, tvořit, nebát se dílčího nezdaru;
 8. navození spokojenosti z činnosti samé bez nároků na kvalitu výkonů, podpora zdravého sebevědomí;
 9. vedení k empatii, ke zvládání sociálních dovedností úměrně s věkem.

 

Nabízíme dětem nejen „hlídání“, ale prostřednictvím pracovníků klademe důraz na:

 • kvalitní péči o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
 • výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte,
 • formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
 • ověřený program MUDr. Věry Kleplové (speciální cvičení koordinace pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru), jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti, fyzické obratnosti, grafomotoriky a zároveň poskytuje dětem i příjemnou zábavu,
 • na podporu talentu a tvořivosti.

 CENA SLUŽEB:

 • Služba je poskytována za úhradu, která vychází z aktuálního ceníku.
 • K dispozici je celodenní stravování přizpůsobené věkové struktuře.

 

Ke stažení


Fotogalerie30