Dne 19.12.2019 navštívil Denní stacionář RADOST pan Pomykacz. Za doprovodu harmoniky si pro nás připravil krásný program spojený s tradicí Vánoc a rozezpívala všechny českými i polskými koledami. Pozvání na společné koledování přijal ředitel organizace Mgr. K. Raszka, děti z Denního stacionáře PAPRSEK a dětská skupina PAMPELIŠKA. Poté si klienti Denního stacionáře RADOST nadělili dárky, které si vzájemně rozdali a popřáli jsme si všichni krásně prožité Vánoční chvíle.


Fotogalerie6