Z nadačního příspěvku bychom rádi vybavili hřiště herními prvky, např.: houpačka ptačí hnízdo WOOD, červené klobouky, malý lanový park NEREZ – had, herní sestava „Rača“, laminátová skluzavka. Hřiště budou primárně využívat klienti našeho zařízení Paprsek. Jsou to děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči). Dále Dětská skupina PAMPELIŠKA ta je pro děti z Třince od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky.
Cíl: 100 000,-Kč
Děkujeme za vaši podporu