V letošním roce vedení města zavítalo do Denního stacionáře Paprsek, který patří mezi zařízení příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a do Domova Sosna, který je součástí Sociálních služeb města Třince.

„Na tato milá setkání se vždy velmi těším, protože je to pro mne pokaždé pohlazení po duši. Vážím si náročné a záslužné práce zaměstnanců sociálních zařízení. Chtěla bych jim i klientům těchto zařízení popřát, aby jim nezmizel z tváří úsměv, aby se měli stále na co těšit a aby byl pro ně rok 2019 rokem šťastným a úspěšným,“ popřála všem primátorka Věra Palkovská.

V Paprsku si klienti stacionáře a děti z dětské skupiny Pampeliška přichystali na oplátku pro vedení města malé vystoupení a potěšili je pásmem říkanek a písniček. Na závěr návštěvy přišli i Tři králové, kteří sice nepřinesli zlato, kadidlo a myrhu, ale rozdali všem radost v podobě drobných dárečků a sladkostí. Jeden z klientů stacionáře přichystal pro primátorku i nečekané překvapení v podobě ručně malovaného obrazu gutského kostelíku.