Dne 22. 09. jsme se s klienty Denního stacionáře RADOST vydali na výlet do Dolní Lomné. Navštívili jsme místní pekárnu, ve které jsme chutně posnídali. Prošli jsme si přilehlý park, kde jsme se „kochali“ krásně zbarvenými listy stromů. Zavítali jsme i do muzea, kde nám byla umožněna prohlídka prostor. Společné dopoledne jsme zakončili v restauraci na dobrém obědě, kde jsme si mohli procvičit sociální dovednosti. Výlet se ke spokojenosti všech velmi vydařil a vrátili jsme se veselí a dobře naladění.