Dne 14. 10. 2021 Evropský spolek pro OZP uspořádal pro klienty denního stacionáře RADOST sportovní dopoledne. Klienti byli rozdělení do čtyř družstev a mezi sebou soutěžili v různých disciplínách (hod na plechovky, skládání puzzle, chůze s míčkem na lžíci, lovení rybek a otázky – známí sportovci). Všichni klienti se nadšeně zapojovali. Na konci se vyhlásilo umístění družstev a všichni účastníci sportovního dopoledne obdrželi sladkou odměnu. Užili jsme si příjemné dopoledne a moc děkujeme za společnou aktivitu. Těšíme se na další společné akce.