19. 12.2019 proběhlo v Denním stacionáři RADOST společné koledování klientů s dětmi Dětské skupiny PAMPELIŠKA a Denního stacionáře PAPRSEK. O hudební vystoupení se postaral pan Pomykacz, pedagog Základní umělecké školy Třinec, který všem přítomným zahrál a zazpíval tradiční české i polské koledy a také písničky na přání. Všem zúčastněným se tato akce velmi líbila. Děkujeme za nádherné vystoupení a Dennímu stacionáři RADOST za pozvání! 😉


Fotogalerie5