Datum 11. prosince 2019 byl pro děti z Dětské skupiny PAMPELIŠKA velkým dnem. V prostorách naší tělocvičny se uskutečnily tvořivé dílničky pro děti a jejich rodiče. Děti si pod vedením pracovnic připravily  krátký program, který předvedly také dětským klientům a jejich rodičům z Denního stacionáře PAPRSEK. Slavnostního odpoledne se rovněž zúčastnil ředitel naší organizace, Mgr. Kamil Raszka, a zástupci statutárního města Třince – paní Mgr. Ellen Raszková, vedoucí sociálního odboru, a náměstek primátorky pan Radim Kozlovský. O hudební vystoupení a společné koledování se postarala paní Lucie Steblová, pracovnice Denního stacionáře PAPRSEK, se svou kapelou. Děkujeme všem přítomným za účast a velmi milou předvánoční atmosféru!


Fotogalerie15