V roce 2019 jsme zahájili spolupráci s dobrovolníky z řad Slezské diakonie. Z převážné části k nám dochází studentky Gymnázia Třinec. Tyto dobrovolnice se rozhodly v rámci Adventního koncertu Gymnázia Třinec pořádaného dne 13.12.2019 uspořádat společně s dalšími studenty dobročinnou akci – prodej občerstvení. Z výtěžku, který činil cca 8000 Kč, pak studenti nakoupili hodnotné dárky pro děti z našeho azylového domu, které dětem osobně předali v pátek 20. prosince. Děti dostaly mj. velkou vybavenou dětskou kuchyňku, kterou studenti dětem na místě sestavili, dětský domek, sportovní vybavení (zahradní branky, hokejky, míče ad.), motorky a spoustu dalších podnětných dárků. Děti měly z dárků obrovskou radost a až do večerních hodin si dárků společně se studenty hlučně užívaly, vánoce jim tak začaly o něco dříve.

Rádi bychom tímto poděkovali našim dobrovolníkům a studentům Gymnázia Třinec za jejich nápad, úsilí a čas, který této akci věnovali ve prospěch našich dětí, velmi si jejich obětavosti ceníme; stejně tak děkujeme i všem ostatním, kteří formou zakoupení občerstvení dětem na dárky přispěli.


Fotogalerie8