Děti Denního stacionáře PAPRSEK navštívily dne 06.01.2020 zařízení Denního stacionáře RADOST, kde měli možnost prožít setkání s Tří krály. Součástí této akce byla rovněž novoroční zdravice zástupců statutárního města Třinec, a to primártorky RNDr. Věry Palkovské,  náměstka primátorky Radima Kozlovského a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ellen Raszkové. Pro všechny zúčastněné to byl příjemně strávený čas doplněný novoroční hudbou a atmosférou.

 


Fotogalerie3