V budově Máchova proběhlo dne 23.09.2020 slavnostní uvedení  nového výtahu do provozu. Tohoto slavnostního aktu se účastnili jak zástupci Statutárního města Třinec, Magistrátu města Třinec, tak i další partneři a spolupracující organizace. Slavnostním přestřihnutím pásky byl tento krásný prostorný výtah uveden do provozu. Tento nový výtah, který slouží zároveň jako výtah evakuační, byl zrekonstruován především z důvodu špatné kvality starého původního výtahu, který sice svou funkci plnil, ale bylo zde riziko uvíznutí. Nový výtah tak plní funkci bezpečnosti a dostatečného komfortu pro handicapované děti Denního stacionáře PAPRSEK a děti Dětské skupiny PAMPELIŠKA. Za zrealizování této rekonstrukce jsme vděčni především Moravskoslezskému Kraji, který přispěl částkou 900.000 Kč a zřizovateli  městu Třinec, který přispěl částkou 1.000.000 Kč. Tímto zároveň děkujeme rodičům dětí, že trpělivě tyto stavební práce snášeli, a dokázali po tuto dobu využít možnosti schodolezu. Věříme, že výtah bude dlouhé roky sloužit efektivně a hlavně bezpečně.


Fotogalerie8