Dne 24.09.2020 měly děti Denního stacionáře PAPRSEK svůj tradiční „Ranní kruh“ , který byl tentokrát zpestřený návštěvou suchomezských želv. Děti měli možnost želvy pozorovat, krmit je a dotýkat se jich. Děti budou mít nadále možnost poznat další „domácí mazlíčky“, kteří budou v průběhu měsíce října Denní stacionář navštěvovat. Pro děti je tato zkušenost se zvířaty velmi příznivá pro rozvíjení schopností poznávání a dalších dovedností.


Fotogalerie3