Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace realizuje projekt s názvem:

Zvýšení odbornosti pracovníků v péči o děti se zrakovým postižením

„Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“

 

Účelem projektu je zajištění zvýšení odbornosti pro pracovníky Denního stacionáře PAPRSEK,  a to v oblasti péče o děti se zrakovým postižením.

Cílem tohoto projektu je zvýšit odbornost pracovníků v přímé péči Denního stacionáře PAPRSEK,

kteří zajišťuji základní péči o děti s těžkým zrakovým postižením.

 Na základě výše uvedeného proběhne kurz v prostorách Denního stacionáře PAPRSEK s názvem:

“ Prevence smyslové deprivace u dětí  s poruchami zrakového vnímání“

dne 01.03.2021 od 9:00 do 16:00

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kurz proběhne v online formě. Absolvent získá informace k pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte. Získá přehled o možnostech podpory rozvoje zraku dítěte, o možnostech, jak usnadnit dítěti zrakové vnímání a jak přizpůsobit okolí pomocí úprav a pomůcek.

Účastník se také seznámí s praktickými ukázkami řešení běžných životních situací a překonávání překážek způsobených postižením zraku. Lektorkou kurzu je PaedDr. Markéta Skalická, zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání a poradkyně rané péče.

Kontaktní osobou pro účely tohoto projektu je Mgr. Lucie Kubiková, tel: 739 553 326

 


Fotogalerie1