Středa 20. září 2023 byla pro naše klienty i zaměstnance velice důležitá, čekal nás totiž výjimečný den. Počasí bylo předem objednané, dobrovolníci z TESCA připraveni. Den D nastal. Sluníčko svítilo od rána. Někteří rodiče přivezli klienty na místo činu, za což rodičům moc děkujeme, a druhá polovina klientů přijela z Třince autobusem společně s ostatními pracovníky.

Všechny účastníky přivítalo krásné slunečné počasí a krásné prostředí Výletiště u Požárníka v Nýdku, kde se celá akce odehrála.

Pracovníci, klienti a dobrovolníci postupně přijížděli. Pracovníci společně s dobrovolníky připravili posezení na místě, na které po celou dobu svítilo sluníčko. Po krátkém uvítání jsme si začali povídat o Nýdku a jako každý den jsme společně probrali aktuality dne, abychom věděli,  se se děje u nás i ve světě. Na řadu pak přišlo zdobení a malování bílých čepic (kšiltovek), kterou pak každý účastník dostal na památku. Po kreativní práci jsme dostali hlad. Takže další část programu byla jasná, šlo se opékat párky. Část klientů společně s pracovníky rozdělala oheň a opékaly se párky u ohniště. Ostatním párky připravil ředitel organizace společně s vedoucí Denního stacionáře RADOST na roštu. Bylo vidět, že všem moc chutnalo. Poté každý relaxoval po svém. Někteří diskutovali u ohniště, někteří se kochali sluncem, zpěvem ptáků a vůni lesa a někteří tancem. Společný čas strávený v přírodě nám příliš rychle utekl a začali jsme se postupně rozcházet. Část klientů odešla na autobus a ostatní klienti čekali na odvoz rodičů. Klienti se cestou na autobusovou zastávku zastavili ještě v Informačním centru, kde měli možnost prohlédnout si budovu a dozvěděli se něco k historii Nýdku.

Všem z celého srdce děkujeme, hlavně „holkám z Tesca“, pracovníkům, řediteli organizace a vedoucí Denního stacionáře RADOST a hlavně klientům, že s námi strávili krásné chvíle v přírodě.

Především však chceme poděkovat Obci Nýdek, která nám na akci poskytla toto krásné bezbariérové místo uprostřed přírody.

Všichni se už těšíme se na další společnou akci 😊.

 


Fotogalerie48