Ve čtvrtek 23.5.2019 se v DS RADOST uskutečnilo posezení s rodiči s názvem „Vůbec žádné starosti s recyklací  v RADOSTI, aneb jak správně třídit.“  Uživatelé se obecenstvu představili v rámci módní přehlídky, kde prezentovali oblečení a doplňky z tříděných či recyklovaných materiálů. Tato přehlídka doprovázená hudebním podtextem byla tematicky laděná a u všech přítomných sklidila značné ovace. Na závěr zazněly dvě písně spojené s touto ekologickou problematikou, a to „Plastožrouti“ a „Za 100 let“. Jako každý rok i letos dostali rodiče dárečky, tentokrát v podobě uživateli zasazených netřesků a jimi taktéž ušitých ekopytlíků. Jsme rádi, že se toto tradiční posezení těší mezi rodiči i uživateli velké oblibě.


Fotogalerie7