V dětské skupině PAMPELIŠKA klademe důraz na pravidelné předčítání dětem. Láska ke knížkám nevzniká sama od sebe. Pokud se ji podaří zažehnout už v dětství, vydrží po celý život. Předčítání u nás probíhá v rámci dopoledního programu nebo po obědě při odpoledním odpočinku. Zároveň pořádáme tzv. Křeslo pro hosta. Hostem se může stát každý, kdo podporuje myšlenku předčítání dětem od nejútlejšího věku. 20. 5. 2019 naše pozvání přijala paní poslankyně Mgr. Bc. Pavla Golasowská, Dis. Paní poslankyně má bohaté zkušenosti s předčítáním nejen svým dětem, ale i vnoučatům. A sama ráda vzpomíná na doby, kdy jí bylo předčítáno. Děti z PAMPELIŠKY se vždy těší na pohádku. A dnešní předčítání o broučcích se dětem velmi líbilo a pozorně poslouchaly až do konce.


Fotogalerie3