Tímto srdečně děkujeme paní Gabriele Czyžové, mamince naší klientky a zároveň umělecké fotografce, která nám ve svém volném čase, bezplatně nafotila děti z Denního stacionáře PAPRSEK. Fotografie, na kterých to všem našim dětem nesmírně sluší byly využity k výrobě nástěnných kalendářů pro rodiče dětí k Vánocům. Vážíme si Vašeho umění a především chuti dělat něco nezištně pro druhé.


Fotogalerie2