V roce 2022 nám obec Mosty u Jablunkova poskytla ze svého rozpočtu dotaci v celkové výši Kč 28.000,- za což jí patří velké poděkování. Díky této finanční podpoře bylo možné pracovníkům denních stacionářů a osobní asistence částečně uhradit odborná školení. Jednalo se o vzdělávací blok „Základy znakového jazyka“ a již druhou sérii „Školy zad“ obě školení přispívají ke zvyšování kvality poskytované služby a podpoří pracovníky při jejich práci s klienty. Dále se povedlo pořídit z dotace logopedické pomůcky pro dětské klienty, které se využívají při práci na vývoji řeči.

Kromě vzdělávání byla dotace dále využita na částečné pokrytí nákladů za energie tzn. teplo, vodu a stočné, což má bezesporu, při současném nárůstu cen, velký význam pro naši organizaci.

Srdečně DĚKUJEME za finanční podporu ze strany obce Mosty u Jablunkova, je nám potěšením, že vedení obce není lhostejné k potřebám organizace, která pracuje s mladými osobami se zdravotním znevýhodněním.