Poděkování Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na „Výměnu výtahu v budově na ul. Máchova 1134“

Naše organizace získala v minulém roce grantovou podporu na projekt „Sociální služba bez bariér – náš cíl“, v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“. Z Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 900.000 Kč. Výměnu výtahu v budově na ul. Máchova 1134 hodnotíme velice pozitivně. Jeho výměnou tak dosahujeme účelového určení, kterým je sociální služba bez bariér (konkrétně sociální služba Denní stacionář PAPRSEK), která se tak stane dostupnější pro uživatele trpící poruchou hybnosti, pro uživatele, kteří mají problémy s chůzí, nebo jsou zcela odkázaní na pomoc druhé osoby a používají invalidní vozíky. Nový výtah je rovněž evakuační a bude ho možno použít v případě požáru.

Tímto bychom velmi rádi poděkovali Moravskoslezskému kraji, neboť bez jeho podpory by byla realizace výměny výtahu mnohem náročnější.