Vážení rodiče, opatrovníci, klienti,

Vzhledem zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19, vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě mimořádné opatření č. 15, ve kterém mj. spočívá, v:

  • Nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě,
  • Omezení příjmu osob v zařízeních v pobytové formě s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení a absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším než 4 dny,
  • Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště.

Děkujeme proto všem rodičům a opatrovníkům, že nosí roušky a dodržují předepsaná pravidla.

Zdraví Vás a krásný den přeje Kamil Raszka.