Rok se s rokem sešel a Denní stacionář Radost opět zavítal do penzionu Ovečka v Nýdku na třídenní pobyt od 07.06-09.06.2017. Pobyt se mezi uživateli těší velké oblibě, což dokazuje i fakt, že se jej zúčastňuje stále více klientů.

Náš první den započal ubytováním a následnou procházkou po okolí. Oproti předešlým létům nám počasí přálo, mohli jsme tak navštívit tamní hřiště s posilovnou, kde jsme se věnovali sportovním a míčovým hrám. Vyzkoušeli jsme si různé posilovací stroje, houpací sítě, ti odvážnější se dokonce projeli na lanovce. Tyto aktivity všechny velmi zaujaly. Poté jsme se občerstvili ve venkovní zahrádce nanuky či jinými dobrotami. Po večeři přišlo na řadu vystoupení hudební skupiny, které navštívila i naše paní ředitelka s manželem. Výkon muzikantů a zpěv pracovnice Paprsku, Lucie Steblové, všechny přítomné ohromil a roztančil, až bylo všem líto, že se musíme rozloučit a zakončit tak perný první den. Ti, kteří se po hygieně ještě nechystali na kutě, relaxovali na pokojích, sledovali televizi a vstřebávali nové zážitky.

Druhý den se nesl ve znamení hledání pokladů a také návštěv. Navštívili nás Aleš, Mirek a Halča, ale také děti s pracovnicemi DS Paprsek, které jsme následovali při plnění úkolů, což jim nakonec vyneslo nalezení pokladu v podobě sladkostí a her. Poté se účastníci pobytu rozdělili na tři družstva pod vedením svých kapitánů Standy, Kuby a Martina, a hledali barevné stuhy s indiciemi a úkoly, jako poznávání rostlin, zpívání písně V. Neckáře, přeříkání jazykolamů apod.  Po jejich splnění a nalezení všech nápověd se muselo uhádnout slovo, které je spojovalo. Kapitáni jednotlivých týmů, proškolení šifrováním, dali hlavy dohromady a rozluštili zašifrovanou zprávu o tom, kde se nachází poklad v podobě červených kšiltových čepic, po jejichž objevení nastal jásot. Po obědě a krátkém odpoledním klidu nás poctil návštěvou pan Pastušek, jenž nás seznámil s historií nýdeckých skokanských můstků. Se zájemci dokonce vystoupal nahoru k můstkům. O krásnou praktickou ukázku se pak postaraly dvě žákyně, které pod vedením trenéra ukázaly, jak skoky vypadají v reálu (cvičení ve vzduchu, protahování, zavlažování můstků, výšlap nahoru zakončený samotným skokem). Toto sportování všem vlilo krev do žil, zamířili jsme tedy opět na hřiště, a poté do společenské místnosti, kde jsme se věnovali činnostem dle vlastního výběru a zdobením nalezených čepic. Po úpravě místnosti na taneční parket přišla na řadu večeře, vytoužená diskotéka pod taktovkou Standy a Kuby a také ohňostroj pod hvězdnou oblohou.

Poslední odjezdový den jsme zahájili jako obvykle snídaní a další návštěvou uživatelky Heleny. Po zabalení a vyklizení pokojů jsme se shromáždili do společenské místnosti, kde si uživatelé zahráli stolní a společenské hry, nebo se věnovali aktivitám dle svého přání. Před obědem jsme stihli ještě pobýt venku, vyfotit se a rozloučit se s krásným okolím.

Letošnímu pobytu dominovalo krásné počasí a program ve sportovním a kulturním duchu. Pevně věříme, že se všem zúčastněným tři dny strávené na Ovečce líbily, a že si z nich všichni odnesli hezké vzpomínky.