Rok 2023

Dar poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí finančního daru 01/2023 ve výši 209.570 Kč na sociální účely naší organizace. Z daru byla pořízena nová podlahová krytina, klimatizace a herní prvky na zahradu: Řetízkový mostek, Pružinové dvouhoupadlo a Vahadlová houpačka čtyřmístná. Za poskytnutý dar děkujeme.