Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace ve vyhlášeném projektu „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“, dotaci ve výši 900.000,– Kč na realizaci projektu s názvem „Sociální služba bez bariér – náš cíl“.

Dále jsme obdrželi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelovou dotaci ve výši 64.000,– Kč na realizaci projektu s názvem „Terapeutické techniky v sociálních službách pro práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním“.