Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace ve vyhlášeném projektu „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“, dotaci ve výši 900.000,– Kč na realizaci projektu s názvem „Sociální služba bez bariér – náš cíl“.

Dále jsme obdrželi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelovou dotaci ve výši 64.000,– Kč na realizaci projektu s názvem „Terapeutické techniky v sociálních službách pro práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním“.

Rovněž jsme obdrželi na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 330.000 Kč. Dotace nám byla poskytnuta na základě dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje“ na rok 2019, dotačního titulu „PSDP 1/19 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb podpořených v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence““ na sociální služby Azylový dům pro rodiče s dětmi (reg. číslo služby: 5496529) a Dům na půl cesty (reg. číslo služby: 5987670).

Sociální služby Denní stacionář PAPRSEK, Denní stacionář RADOST a Osobní asistence jsou v roce 2019 financovány v celkové výši 4.376.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.