Pořízení nízkoemisního vozidla pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008023

Hlavním Cílem projektu je pořízení celkem 1 ks nízkoemisního automobilu (BEV) za účelem zkvalitňování poskytování registrované sociální služby Denní stacionář RADOST, Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pro ambulantní sociální službu Denní stacionář se nám podařilo získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nízkoemisního automobilu. Nové vozidlo bude našim pečovatelkám předáno do užívání nejpozději v listopadu 2024.

Projekt Pořízení nízkoemisního vozidla pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace je spolufinancován Evropskou unií