Za poskytnuté služby platí uživatel každý měsíc výši úhrady, která vychází z aktuálního ceníku poskytovaných služeb a je sjednána ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Ceník poskytovaných služeb je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách platném znění a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

[Download nenalezen]