Pokud máte zájem o využívání sociální služby v Denním stacionáři RADOST, můžete si zde stáhnout naši žádost. S vyplněnou žádostí se pak dostavte k dojednání dalších podrobností.