Azylový dům pro rodiče s dětmi se nachází v Třinci, ul. Čapkova 708, tel.: 558 993 752.

Základní informace o poskytované sociální službě zájemci o službu podá kterýkoliv pracovník, a to osobně nebo telefonicky. Pracovník nepodává informaci o volné kapacitě (toto je v kompetenci sociálního pracovníka, případně vedoucího zařízení) ani o zájemci nezjišťuje konkrétní informace, které by přispěly k jeho identifikaci (s ohledem na ochranu osobních údajů postačuje ze strany zájemce jen uvedení jména nebo jen příjmení, obce bez adresy atp.). Je důležité, aby zájemce zanechal telefonický kontakt.

Přijetí do služby vždy předchází jednání se zájemcem, které probíhá u sociálního pracovníka a může trvat i několik hodin. Z tohoto důvodu je termín domluven předem a jednání může být vedeno i ve více dnech.

Během jednání se zájemcem si ověřujeme, zda zájemce spadá do naší cílové skupiny a zda jeho nepříznivá sociální situace koresponduje s druhem námi poskytované služby. Máme přichystán soubor informací o poskytované sociální službě v tištěné podobě, který předložíme zájemci k nahlédnutí. Současně zájemce informujeme o podstatných náležitostech a povinnostech z předloženého souboru informací, např. se zněním smlouvy, o povinnosti dodržovat Domácí řád, právu si stěžovat atd. Důležitou a nezbytnou součástí poskytování služby je i proces individuálního plánování, na němž je zájemce (později klient) povinen se spolupodílet. Součástí jednání je i ukázka pokoje, do něhož by se měl zájemce po uzavření smlouvy nastěhovat.

O přijetí zájemce do služby rozhoduje:

1.) kapacita (nesmí být překročena, často záleží na počtu dětí zájemce),

2.) místo bydliště zájemce (občan Třince nebo s vazbami na Třinec a okolí),

3.) datum prvního kontaktu se zájemcem.

Přednostně přijímáme zájemce s místem trvalého bydliště v Třinci, případně ze spádové oblasti a okolních obcí nebo zájemce, kteří mají prokazatelné vazby na Třinec (zaměstnání, škola, soc. dávky, lékař, příbuzenské vazby apod.), v případě, že jeho přijetím nedojde k překročení stanovené kapacity.

Je-li v době uvolnění pokoje v pořadníku žadatelů více zájemců, pak zájemce s vazbou na Třinec v pořadí „předbíhá“ ostatní zájemce a je přednostně vyrozuměn, že může být do zařízení přijat.

Před podpisem smlouvy požadujeme předložení „Posudku všeobecného lékaře o zdravotním stavu“ zájemce i všech jeho dětí. Posudek nesmí být ke dni uzavření smlouvy starší 14 dnů.