Děti Denního stacionáře PAPRSEK mají vždy daný tématický měsíc, a to jak při ranních kruzích, tak v rámci skupinové činnosti. Tématem měsíce února bylo povolání. S ohledem na toto, měli děti možnost poznat práci kuchařky „na vlastní kůži“. Vedoucí stravovacího úseku paní Marcela Kubiková si připravila pro děti výrobu ovocného salátu. Děti se s velkým zájmem do kuchtění zapojili a bylo o zábavu postaráno. V měsíci březnu nás čeká téma „Zvířátka“.


Fotogalerie12