Dne 17.02.2020 se účastnily některé děti z Denního stacionáře PAPRSEK divadelního představení v kulturním a vzdělávacím centru Trisia. Divadelní představení „Bajaja“ vytvořilo příjemnou pohádkovou atmosféru a rozzářilo tváře našich dětí. Těchto divadelních představení se účastníme pravidelně, vždy dle aktuální nabídky Trisie.


Fotogalerie4