Klienti Denního stacionáře RADOST mají opět možnost využívat díky sponzorům bezplatně hiporehabilitaci, která probíhá v předem určený den. Hiporehabilitace probíhá v krásném prostředí Jízdárny Vitality Slezsko. Naše první setkání v jízdárně proběhlo 21. 09. 20203, kdy 3 klienti měli možnost projet se na koni. Další hiporehabilitace se bude konat až v listopadu.

A co to vlastně hiporehabilitace znamená?

Termín hiporehabilitace v sobě skrývá několik oborů, kde odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem v rámci terapie, výuky nebo sportu. Je to metoda, kde se setkává kůň s člověkem se zdravotním znevýhodněním s celostním působením na energetické, emocionální, duševní a fyzické tělo lidského organismu. Zájemci o hiporehabilitaci potřebují doporučení svého lékaře.

Hiporehabilitaci financujeme z prostředků, které jsme získali z dražby obrazů klienta Mirka Konderly na Srazu Veteránů Mustangů & US cars Milíkov 2023.


Fotogalerie14