Dne 06. 04. 2017 se klienti a pracovníci Denního stacionáře RADOST zúčastnili festivalu Jeden svět, který proběhl v dopoledních hodinách v kině Kosmos. Zhlédli jsme 3 krátké filmy: Darované housle, Kimaru a kuřata a Bětka a chytré hlavičky. Celou projekci provázela moderátorka, která po každém filmu vedla krátkou diskuzi, do které se mohl každý zapojit. Měli jsme možnost mluvit o Druhé světové válce, chudobě, rodině a pomoci lidem s hendikepem. Promítání nás velice zaujalo a děkujeme za pozvání a těšíme se na další společnou aktivitu.