Azylový dům pro rodiče s dětmi 

Čapkova č. 708, 739 61 Třinec    webové stránky: www.csptrinec.cz

 

Vedoucí: Mgr. Kamil Raszka

Telefon: 558 993 751, 739 205 106  e-mail: k.raszka@csptrinec.cz

 

Sociální pracovník: Mgr. Petr Müller

Telefon: 558 993 752, 734 642 621  e-mail: p.muller@csptrinec.cz