Azylový dům pro rodiče s dětmi 

Čapkova č. 708, 739 61 Třinec    webové stránky: www.csptrinec.cz

 

Vedoucí: 

Mgr. Eva Plucnarová

Telefon: 558 993 751,   e-mail: e.plucnarova@csptrinec.cz 

 

Sociální pracovník: Mgr. Petr Müller

Telefon: 558 993 752, 734 642 621  e-mail: p.muller@csptrinec.cz