Azylový dům pro rodiče s dětmi 

Čapkova č. 708, 739 61 Třinec    webové stránky: www.csptrinec.cz

 

Vedoucí: 

Mgr. Eva Plucnarová

Telefon: 558 993 751, 603 570 238  e-mail: e.plucnarova@csptrinec.cz

 

Sociální pracovnice:

Mgr. Karina Szczotková

Telefon: 558 993 752, 734 642 621  e-mail: k.szczotkova@csptrinec.cz