Denní stacionář RADOST 

Název zařízení:                  Denní stacionář RADOST
Druh služby:                      služby sociální péče           
Forma služby:                    ambulantní služba
Zařízení sociálních služeb:   denní stacionář
Kapacita:                           35 uživatelů
Provozní doba:                   v pracovní dny od 6.00 - 16.00 hod.                      
Místo poskytování:              Čapkova 708, 739 61 Třinec
Zřizovatel:                          Město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Pracovníci Denního stacionáře RADOST absolvovali

vzdělávání v rámci dotačního programu:

 

   Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

 

 KSS 3/18  Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách

 

" Zvyšování profesních dovednosti zaměstnanců Denního stacionáře RADOST"

Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje,

na základě uzavřené smlouvy č. 07228/2018/SOC