Denní stacionář RADOST 

Název zařízení:                  Denní stacionář RADOST
Druh služby:                      služby sociální péče           
Forma služby:                    ambulantní služba
Zařízení sociálních služeb:   denní stacionář
Kapacita:                           35 uživatelů
Provozní doba:                   v pracovní dny od 6.00 - 16.00 hod.                      
Místo poskytování:              Čapkova 708, 739 61 Třinec
Zřizovatel:                          Město Třinec

 

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.