Denní stacionář RADOST 

Název zařízení:                  Denní stacionář RADOST
Druh služby:                      služby sociální péče           
Forma služby:                    ambulantní služba
Zařízení sociálních služeb:   denní stacionář
Kapacita:                           35 uživatelů
Provozní doba:                   v pracovní dny od 6.00 - 16.00 hod.                      
Místo poskytování:              Čapkova 708, 739 61 Třinec
Zřizovatel:                          Město Třinec

 

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Pracovníci Denního stacionáře RADOST absolvovali

vzdělávání v rámci dotačního programu:

 

" Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016"

 

KSS 3/16  Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků

 

" Základní a nástavbový

kurz BAZÁLNÍ STIMULACE "

 

Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje,

na základě uzavřené smlouvy č. 04046/2016/SOC.