Září se v Dětské skupině PAMPELIŠKA neslo v tematickém celku „OVOCE A ZELENINA“. Děti se učily nové písničky a básničky s touto tematikou, vyzkoušely si různé výtvarné techniky, navštívily nově zkolaudované hřiště a na závěr měsíce si vyzkoušely strouhat jablíčka k výrobě závinu.


Fotogalerie8