Dne 13. 03. 2019 uživatelé Denního stacionáře RADOST navštívili Gorolské informační centrum v Mostech u Jablunkova. Cílem této cesty byla výstava obrazů Šárky Spurné. Po tomto kulturním zážitku jsme zamířili uspokojit své chuťové pohárky do cukrárny U Tadka. Akce tohoto typu slouží i k nácviku sociálních dovedností v terénu např. zakoupení jízdenky, jízda vlakem, orientace v terénu apod.